Význam investičného zlata v našom portfóliu

Chaotická doba so sebou priniesla drastický obrat v zmýšľaní investorov. Kým druhá dekáda nášho storočia sa niesla v znamení „býčieho trhu“, kde debata bola o naskočenie na čo najvýnosnejšie aktíva, dnes je atmosféra úplne iná. Najdôležitejšou otázkou pre mnohých ľudí je ochrana nadobudnutého majetku pred infláciou, nepokojmi, neistotou na trhoch. 

Je všeobecne známe, že pre najistejšie zhodnotenie našich peňazí v dlhodobom horizonte sú vhodné akcie.  Ak zoberieme do úvahy dostatočne dlhé časové obdobie, akciové fondy, ako napríklad  známy SP500, budú vždy v zisku. Otázkou ale je, či je investor ochotný a schopný byť červených číslach niekoľko rokov, kým búrka na akciových trhoch pominie. Práve v časoch krízy často dochádza aj k strate časti príjmov, ktoré je niekedy nutné vykryť nadobudnutými úsporami, ktoré ale nechceme pokiaľ možno nikdy vyberať v strate. 

Ako sa pripraviť na riziká plynúce z neistoty dnešnej doby?

Medzi základné pravidlá všeobecne platné pri investovaní patrí diverzifikácia. Nebyť odkázaný na jednu investíciu je dôležité v každej dobe a obzvlášť v takejto hektickej.  Keďže vývoj trhu predpovedať nevieme, musíme byť vždy pripravení na všetky scenáre a mať podľa toho aj nastavené portfólio. Investície s veľkým potenciálom rastu ako akcie či kryptomeny prichádzajú s podobne veľkým rizikom straty na hodnote počas neprajných okolností vo svete. V takých časoch je veľkou výhodou byť majiteľom dlhopisov, či cenných kovov. Cenné kovy spravidla na rozdiel od akcií stúpajú počas najviac chaotických období, čo sme videli napríklad po poslednej veľkej finančnej kríze v roku 2008, či na jar tohto roku pri vypuknutí vojny na Ukrajine (viď. príloha). 

Graf zobrazuje hodnotu zlata k euru. Hodnota zlata rástla počas kríz vo svete (zľava: finančná kríza, COVID-19, invázia na Ukrajine) 

Pri kritizovaní cenných kovov sa im vyčíta, že zďaleka nekonkurujú akciovým fondom čo sa zisku týka. Dôležité je ale si uvedomiť, že zlato sa nekupuje pre zisk. Z investovania do zlata človek nezarobí milióny, jeho dôležitosť spočíva v ochrane úspor počas poklesu v iných aktívach. Jeho nulová až negatívna korelácia s akciovými trhmi je neoceniteľná v časoch krízy. Zlato ako súčasť nášho portfólia nám môže výrazne pomôcť preklenúť sa cez chaotické obdobie na trhu a znížiť pre nás riziká plynúce z neistoty vo svete. 

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.