LBMA Good Delivery: Vysvetlenie, História a Dôležitosť

LBMA Good Delivery je štandard pre kvalitu a bezpečnosť zlata a striebra, ktoré sa používajú v medzinárodnom obchode s týmito kovmi. LBMA (London Bullion Market Association) je popredná asociácia v oblasti obchodovania s drahými kovmi a jej Good Delivery štandard sa považuje za zlatý štandard v oblasti obchodovania s týmito kovmi. V tomto článku sa pozrieme na to, čo znamená LBMA Good Delivery, ako funguje, jeho históriu a prečo je to dôležité. 

Čo znamená LBMA Good Delivery?

LBMA Good Delivery znamená, že zlato alebo striebro, ktoré splní určité kritériá, bude považované za "dobrú dodávku" (good delivery). Kritériá zahŕňajú minimálnu čistotu kovu, hmotnosť kovu, tvar a veľkosť, identifikačné znaky a bezpečnostné prvky. Zlaté a strieborné tehly, ktoré splňujú tieto kritériá, sa môžu volať "LBMA Good Delivery".

Ako funguje LBMA Good Delivery?

LBMA Good Delivery štandard sa riadi prísne stanovenými kritériami, ktoré musia byť splnené, aby bol kov považovaný za dobrú dodávku. Tieto kritériá zahŕňajú minimálnu čistotu kovu, hmotnosť kovu, tvar a veľkosť, identifikačné znaky a bezpečnostné prvky. Ak sú tieto kritériá splnené, zlato alebo striebro sa označí ako "LBMA Good Delivery" a môže byť použité v medzinárodnom obchode.

História LBMA Good Delivery

LBMA Good Delivery štandard bol prvýkrát zavedený v roku 1934 a bol vytvorený ako spôsob, ako zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť zlata, ktoré sa používa v obchode. Počas druhej svetovej vojny bol tento štandard dočasne prerušený, ale bol obnovený v roku 1952. Odvtedy sa stala LBMA poprednou organizáciou v oblasti obchodovania s drahými kovmi a jej Good Delivery štandard sa považuje za zlatý štandard v oblasti obchodovania s týmito kovmi.

Prečo je LBMA Good Delivery dôležité?

LBMA Good Delivery je dôležité, pretože zabezpečuje kvalitu a bezpečnosť investičného  zlata a striebra, ktoré sa používajú v medzinárodnom obchode. Pre obchodníkov s drahými kovmi je dôležité mať dôveru v kvalitu a integritu kovu, ktorý kupujú alebo predávajú. LBMA Good Delivery zaručuje, že kov je čistý, rovnomerne tvarovaný a má bezpečnostné prvky, ktoré minimalizujú riziko falzifikátov.

Okrem toho, LBMA Good Delivery štandard sa používa ako referenčný bod pre ceny zlata a striebra. Obchodníci používajú LBMA Good Delivery štandard na overenie, či cena kovu je správna a aby sa minimalizovali riziká výmenných kurzov alebo iných rizík spojených s obchodovaním.

Zaujímavosti o LBMA Good Delivery

LBMA Good Delivery štandard je veľmi prísny a dodržiavanie tohto štandardu si vyžaduje veľa práce a nákladov. Napríklad, aby bola zlatá tehla označená ako "LBMA Good Delivery", musí mať čistotu minimálne 99,5%, musí mať určitý tvar a veľkosť a musí mať identifikačné znaky a bezpečnostné prvky. Výrobcovia a distribútori kovov musia investovať do vysoko kvalitných zariadení a procesov, aby dodali investičné kovy, ktoré spĺňajú tieto kritériá.

LBMA Good Delivery štandard sa neobmedzuje len na zlato a striebro. V roku 2015 bola k tomuto štandardu pridaná aj platina a paládium.

Zhrnutie

LBMA Good Delivery je štandard pre kvalitu a bezpečnosť zlata, striebra, platiny a paládia, ktoré sa používajú v medzinárodnom obchode. Tento štandard sa používa na overenie, že kov je čistý, rovnomerne tvarovaný a má bezpečnostné prvky, ktoré minimalizujú riziko falzifikátov. LBMA Good Delivery je významný pre obchodníkov, ktorí musia mať dôveru v kvalitu a integritu kovu, ktorý kupujú alebo predávajú. Okrem toho sa LBMA Good Delivery používa ako referenčný bod pre ceny zlata a striebra.

LBMA Good Delivery je veľmi prísny štandard a vyžaduje si veľa práce a nákladov od výrobcov a distribútorov kovov, aby mohli dodávať investičné kovy, ktoré spĺňajú kritériá tohto štandardu. Štandard sa neobmedzuje len na zlato a striebro, ale bol rozšírený aj na platinu a paládium.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.